تلفن کننده

تلفن کننده

تلفن کننده دستگاهی الکترونیکی در سیستم اعلام حریق میباشد که هنگام بروز حریق به صورت خودکار با شماره های دخیره شده در آن تماس گرفته و پس از برقراری تماس، پیغام از پیش تعیین شده را پخش میکند.
تلفن کننده مخصوص کنترل پنل اعلام حریق داراي يک پانل تلفن اصلي و تعدادی شماره تلفن ميباشند که در محلهاي مورد نظر نصب ميشوند. هنگام حریق ميتوان با استفاده از این خطوط به مرکز تلفن خبر داد يا مرکز تلفن ميتواند به صورت اتوماتیک به هر کدام از این خطوط زنگ بزند. ارتباط بين این شماره تماسها با استفاده از پانل اصلي تلفن برقرار می شود.
تلفن کننده ها معمولا قابلیت دخیره سازی تعداد محدودی شماره دارند. عملکرد حساس به سطح، قابلیت تاخیر در تماس، قابلیت برقراری تماس آزمایشی و … از امکانات این جزء از سیستم اعلان حریق است. همچنین تلفن کننده ها دارای مدار کنترل ورودی برای حفاظت در برابر نوسانات برقی هستند.
تلفن کننده اعلام حریق در اماکنی مانند فروشگاههای کوچک که در برخی از ساعات، کسی داخل فروشگاه نیست (مثلا شبها) بسیار مفید و ضروری است. استفاده از این دستگاه (حتی در زمانی که هیچ گونه سیستم اطفا حریق خودکار نصب نباشد) باعث میشود تا صاحبان واحد مورد نظر در سریعترین زمان ممکن از وقوع حریق باخبر شده و نسبت به اطفا آن اقدام نمایند. به طور معمول در واحدهای اداری یا تجاری کوچک، سیستم اطفا حریق خودکار وجود ندارد و تنها سیستمهای موجود عبارتند از سیستم اعلام حریق و خاموش کنندههای دستی.