به گزارش شرکت ایمن گستر تهران پویا و به نقل از سازمان آتش نشانی، در جلسه هم اندیشی که با حضور واحد کیانی(معاون عملیات) و مدیر پشتیبانی با روسای ایستگاه های مرکزی برگزار شد، درباره امور جاری پشتیبانی عملیات و عملکرد مرکز آموزش جدید الاحداث خودروهای ویژه و پشتیبانی، به گفتگو پرداختند.

نشست آتش نشانی

نشست آتش نشانی