آتش نشانی

آزمون مهارتی ویژه آتش نشانان و کاردان های خودرو سازمان آتش نشانی از هفتم تیر ماه به مدت دو هفته در ایستگاه یک باحضور مدیران منطقه ۵ در حال برگزاری است، این آزمون ها جهت ارتقاء سطح علمی و توان عملیاتی در راستای خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به شهروندان توسط واحد آموزش سازمان برنامه ریزی شده است.
جبارزاده خاطرنشان کرد: آزمون های مهارت سنجی شامل ۳ آیتم، مهارت های عمومی(آتش نشان و کاردان)، مهارت های آتش نشانان و مهارت های کاردان خودروها است که هر آیتم به تفکیک شامل این موارد است:
۱- آیتم های عمومی مشترک بین کاردان وآتش نشان شامل(ا-خاموش کننده های دستی
۲-بستن و بازکردن وعملیاتی نمودن دستگاه تنفسی بدون فیس
۳- انواع گره
۴- تکنیک سرلوله
۵- مهارت صعود به ارتفاع از طریق نردبان به همراه سرلوله آب و دستگاه تنفسی
۶-دستگاه تنفسی در فضای محدود
۷- مهارت پمپ آب رسانی حریق

آیتم های تخصصی آتش نشان شامل

۱- مهارت کار با پمپ لجن کش
۲- آبگیری از منابع رو باز با پمپ پرتابل فوکس
۳-مهارت کار با تیفور
۴- شناسایی ابزار و تجهیزات وجانمایی آنها، آتگو حریق
۵-کنترل برد
۶- کار با چیدمان فن ها فشار مثبت و منفی
۷- شناخت و کار بادوربین حرارتی
۸- کاربا ترمومتر
۹- کار با گاز سنج
۱۰- برشکاری فرز موتوری
۱۱- مهارت تثبیت کننده ها در تصادفات جاده ای پاورشور
۱۲- مهارت تصادفات جاده ای کار با تجهیزات بادی

 

آیتم های تخصصی کاردانهای خودرو

۱-رله پمپ ها
۲- مهارت آبگیری از منابع رو باز
۳- مهارت بستن تعویض چرخ
۴- کاربا موتور برق جیکو
۵- مهارت پمپ کف کش
۶- مهارت برشکاری انگشتربر

جبارزاده افزود: با برگزاری این آزمون ها در کنار آزمون های دیگر، پرسنل همواره خود را در سطح بالایی از آمادگی و مهارت حفظ خواهند کرد و با شناخت نفرات برگزیده در این آزمون ها در ارتقاء پست سازمانی پرسنل لحاظ خواهد شد.

 

آتش نشانی

آتش نشانی