کارگاه
رضا شقاقی رئیس ایستگاه ۸۹ آتش‌نشانی با بیان این خبر گفت: این طرح با هدف پیشگیری از حوادث و بالا بردن آگاهی کادر درمان در زمان بحران و وقوع حادثه اجرا می‌شود. اقدامات اولیه در برابر آتش‌سوزی، مدیریت بحران، پیشگیری از حوادث و اطفای حریق از مهم‌ترین آموزش‌هاست.

کارگاه با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و دستورالعمل بهداشتی برگزار می‌شود.

تاکنون با همکاری و مشارکت مدیران مراکز درمانی مستقر در خیابان‌های شریعتی، دروس و هدایت اقدامات لازم برای آموزش‌ها انجام شده است

این طرح در مرکز ناباروری ابن‌سینا و سایر مراکز درمانی شامل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، ساختمان پزشکان و توانبخشی‌ها در آینده نزدیک اجرا می‌شود.