اطفا
مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در ادامه بازدید های دوره ای خود از ایستگاه های آتش نشانی با حضوردر منطقه ۴ عملیات این سازمان، از ایستگاه شماره ۱۳۲، جدید ترین ایستگاه آتش نشانی واقع در منطقه جنوب غرب پایتخت بازدید کرد.

در این بازدید که مدیر منطقه ۷ عملیات این سازمان وی را همراهی می کرد، مدیرعامل سازمان از نزدیک با مدیر و معاون منطقه ۴ عملیات گفتگو کرد و همچنین فرمانده شیفت و آتش نشانان ایستگاه ۱۳۲ ضمن گفتگوی صمیمی با مدیر عامل سازمان برخی مسائل صنفی و شخصی خود را مطرح کردند.

در پایان این بازدید، بنا به درخواست ایشان مانور عملیاتی در محوطه ایستگاه برگزار شد که آتش نشانان ایستگاه ۱۳۲ در این مانور توانمندی های خود را به نحو مطلوبی به معرض نمایش گذاشتند.

شایان ذکر است ایستگاه ۱۳۲ که مرداد ماه امسال افتتاح و مورد بهره برداری عملیاتی قرار گرفت، در منطقه خلازیل، به سمت شهرک دولتخواه واقع است.