مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران درادامه بازدید های دوره ای خود از ایستگاه های آتش نشانی، روز گذشته از ایستگاه ۷۱ آتش نشانی بازدید کرد.

مهندس مهدی داوری ظهر دیروز با حضور سرزده درایستگاه ۷۱ و دفتر منطقه ۶ عملیات در بزرگراه رسالت، خیابان کرمان، در حضور مدیر و معاونت منطقه ۶ عملیات ازخودروها و تجهیزات این ایستگاه بازدید کرد و با حضور درجمع آتش نشانان و گفتگوی دوستانه و صمیمی با آنان، لحظاتی را نیز به بررسی مسائل و مشکلات پرسنل ایستگاه پرداخت

سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی

سازمان آتش نشانی