به گزارش ایمن گستر تهران پویا، صبح امروز سه شنبه صدای مهیب ناشی از انفجار یک منزل مسکونی در خرم آباد در مناطق از شهر شنیده شد که تصاویر اولیه از این حادثه را در زیر مشاهده می‌کنید.

اطفا

اطفا