اطفا حریق
در ساعت ۱۵.۳۵ دقیقه ظهر امروز یک مورد حادثه انفجار در ساختمان مسکونی قدیمی واقع در محله جوانمرد قصاب خیابان اختری به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران گزارش می‌شود.

آتش نشانان سریعاً از سه ایستگاه با امکانات کامل به محل اعزام می‌شوند و نخستین ایستگاه در مدت دو دقیقه به محل می‌رسد.

آتش نشانان مشاهده کردند محل حادثه یک ساختمان سه طبقه قدیمی مسکونی به وسعت ۸۰ متر است که طبقات بالایی آنکه طبقات بالایی آن از شدت انفجار تخریب شده است.

از شدت حادثه شیشه و پنجره‌های چند منزل اطراف تخریب شده و آوار به داخل خیابان هم ریخته بود.

یک مرد چهل ساله در پی این انفجار دچار سوختگی شده بود که توسط آتش نشانان از محل به خارج کشیده و تحویل عوامل اورژانس داده شد.

خوشبختانه این انفجار آتش سوزی نداشت و تا به این لحظه دو زن و چهار مرد که در ساختمان‌های اطراف دچار آسیب شده بودند توسط آتش نشانان خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند.

عملیات جستجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد.