به گزارش ایمن گستر تهران پویا و به نقل از سازمان آتش نشانی تهران، در پی وقوع انفجار گاز در یک منزل مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۱۵:۵۸ روز گذشته آتش نشانان ایستگاه ۹۴ را به محل حادثه در خیابان جنت آباد مرکزی، کوچه پرستو اعزام کرد.
مهدی حیدری فرمانده آتش نشانان اعزامی به محل حادثه در این باره اظهار داشت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد آشپزخانه طبقه اول یک ساختمان مسکونی دچار آتش سوزی شده و دو مرد حدود ۴۵ ساله دچار سوختگی سطحی شده بودند.
در بررسی های اولیه معلوم شد دو آقا در حال پر کردن گاز یخچال بودند که ناگهان تجمع گاز باعث انفجار و آتش سوزی قسمتی از آشپزخانه واحد مسکونی شده بود.
آتش نشانان به سرعت، برق و گاز ساختمان را قطع و به جستجو در طبقات پرداختند و همزمان هر دو مرد میانسال را خارج کرده و برای مداوا تحویل امدادگران اورژانس دادند.
وی افزود: با توجه به شدت انفجار، خسارت مالی فراوان بر جای مانده بود که آتش نشانان با ایمن سازی های لازم و ارائه تذکرات ایمنی به ساکنان با تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی به ماموریت خود پایان دادند.