اطفا حریق
ساعت ۱۳:۰۹ دقیقه امروز طی تماس یک شهروند با سامانه ۱۲۵ انفجار و آتش سوزی در یک منزل مسکونی اطلاع رسانی شد که ستاد فرماندهی عملیات به سرعت تیم اطفای حریق ایستگاه شماره یک را به محل حادثه واقع در خیابان شهید منتظری کوچه کاروان اعزام کرد.

این حادثه که به علت نشت گاز شهری بوجود آمد منجر به انفجار در این منزل مسکونی و مصدومیت شدید مرد ۳۵ ساله شد.

آتش نشانان به محض مستقر شدن در محل حادثه اقدامات ایمنی را مهیا و مصدوم حادثه را که دچار سوختگی درجه سه شده بود بوسیله اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل کردند.