اطفا
با توجه به فاصله کوتاه این حادثه با مرکز شماره آتش نشانی شهرداری بیجار، نیروهای امدادی سریعا به محل اعزام شدند.

در اولین اقدام نیروهای اعزامی، نجات جان مصدومین حادثه و کنترل احتمال انفجارهای بعدی در دستور کار قرار گرفت که سه کارگر این کارگاه با وضعیت بدحال و سوختگی به بیمارستان امام حسین (ع) شهر بیجار منتقل شدند.

این کارگاه که در یک مکان فرسوده و قدیمی و بدون مجوز فعالیت می‌کرد، به علت شدت انفجار به کلی تخریب شد که با کمک نیروهای امدادی و انتظامی، خارج کردن بیش از ۵۰ کپسول کارگاه در حال انجام است.

در موج انفجار یک دستگاه وانت باری که برای نصب کپسول وارد کارگاه شده بود به کلی خسارت دیده و منازل مسکونی و کسبه محل هم دچار خسارت شده‌اند.

این کارگاه غیر مجاز در خیابان اصلی منطقه شهری تخت واقع بود که در همین خیابان مسجد، رستوران، صنوف آلاینده و منازل مسکونی قرار دارد.

شهرستان ۸۹ هزار نفری بیجار در ۱۴۲ کیلومتری شرق شهر سنندج مرکز استان کردستان قرار دارد.