اطفا
حادثه انفجار ساعت ۱۹ و ۲۰ دقیقه گزارش شد که آتش نشانان از چهار ایستگاه به محل اعزام شده و ضمن کنترل حادثه، از بروز انفجارهای بعدی و آتش سوزی احتمالی جلوگیری کردند.

در این حادثه سه نفر در محل حادثه دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند و یک زن نیز در منزل مجاور به علت ترس از صدای انفجار خودو را از طبقه اول به پایین پرت کرد که مصدوم شد.

این کارگاه در حیاط یک واحد مسکونی در جنب کارخانه ماکارونی، بدون مجوز لازم فعالیت می‌کرد.

با توجه به دپوی سیلندرهای ال. پی. جی و انفجار، احتمال خسارت به واحدهای مسکونی مجاور وجود داشت که با تلاش آتش نشانان از آن جلوگیری شد.

کارگاه های نصب سیلندر ال. پی. جی مجوزی ندارند و فعالیت آنها در مرکز شهر می تواند خطرات زیادی را در پی داشته باشد.

واحدهای شارژ ال. پی. جی. باید ساماندهی شده و از مناطق مسکونی خارج شوند.