به گزارش ایمن گستر تهران پویا، با اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی ساکنان یک ساختمان مسکونی، نیروهای عملیاتی ایستگاههای ۶۹ و۱۱۴به همراه خودروی حامل دستگاه تنفسی و تشک نجات به سرعت با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۰۶:۰۲ دقیقه صبح روز گذشته به شهرک راه آهن، بلوار کاج، بلوار اقاقیا رهسپار شدند.
محمد طالش خان افسر آماده منطقه یک عملیات سازمان آتش نشانی تهران گفت: در یک ساختمان سه طبقه با چهار واحد مسکونی، یک انباری به مساحت ۱۰۰ مترمربع در طبقه منفی یک این ساختمان مسکونی که تعداد زیادی بسته های مواد غذایی در آن قرار داشت، به علت نامشخصی آتش گرفت و هر لحظه شعله های آتش در حال گسترش و سرایت به دیگر قسمت های این ساختمان بود.
نیروهای آتش نشانی به منظور ایمن سازی محل حادثه، ابتدا جریان برق و گاز ساختمان را قطع کردند و سپس به وسیله تجهیزات فردی و لوله های آبرسانی مشغول مهار شعله های آتش شدند.
همزمان با عملیات مهار شعله های آتش، گروه دیگری از آتش نشانان برای یافتن محبوس شدگان احتمالی مشغول جستجو در طبقات ساختمان مسکونی شدند و تعدادی از ساکنان ساختمان را از میان دود غلیظ خارج کردند.
نیروهای عملیاتی در کوتاه ترین زمان ممکن اطفا حریق را انجام دادند.

 

آتش سوزی انباری