اطفا
مدیر عامل آتش نشانی بجنورد گفت: امکانات اطفا حریق برای ساختمان های بلند در شهر بجنورد نداریم.

گریوانی، با اشاره به اینکه طی دو ماه گذشته متاسفانه شاهد چهار فقره انفجار منزل در بجنورد به علت نشت گاز بوده ایم، اظهارکرد: متاسفانه این حوادث به علت سهل انگاری افراد اتفاق افتاده است.

عدم آشنایی برخی از افراد نسبت به خطرات گاز شهری از دیگر عواملی بوده که موجب شده تا این حوادث رخ دهد.

یکی از مهمترین دغدغه های آتش ناشی از بروز این گونه حوادث، خسارت هایی است که به سایر افراد وارد می شود.

وی بیان کرد: به عنوان مثال در حادثه انفجار منزلی که در منطقه شهرک شاهد بجنورد رخ داد ۱۴ واحد مسکونی دیگر حادثه دیدند.

از سوی دیگر آتش نشانی بجنورد امکانات اطفاء حریق برای ساختمان های بلند را ندارد و ممکن این حوادث در ساختمان های بلند اتفاق افتد که نجات جان افراد در کمترین زمان با مشکل مواجه می شود و ممکن است خسارت های زیادی را به همراه داشته باشد.