آتش‌ نشانی

پیرو سوالات متعدد درخصوص وام قرض الحسنه بانک مهر ایران(و بانک انصار) موارد ذیل جهت تنویر اذهان همکاران محترم به اطلاع عموم می رسد:

الف- از مجموع ۳۷۹۰نفر از همکاران که وام ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی دریافت کرده اند تا فروردین سال ۱۳۹۹ هنوز ۲۶۴۸ نفر در حال پرداخت قسط بوده و وام خود را تسویه نکرده اند.
ب- بالغ بر ۹۰۰ نفر تاکنون و پس از قطع کسور پنجاه هزار تومانی مبالغ پس انداز خود را براساس فهرست معرفی شده از حوزه عملیات و سایر حوزه ها و مطابق با سهمیه بندی مشخص شده دریافت کرده اند.
ج- مجموع اقساط باقی مانده ۲۶۴۸ نفر به بانک مهر بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان می باشد.
د- میزان موجودی پس انداز حدود ۳۰۰۰ نفر از پرسنل که در نوبت دریافت پس انداز خود هستند طبیعتا حدود ۹ میلیارد تومان می باشد.
ه- بسیار واضح است این ۹ میلیارد تومان در هیچ حساب خاصی پس انداز نشده وصرفا جهت پرداخت وام به خود افراد مصرف شده است. انتظار پرداخت پس انداز افراد پس از تسویه حساب وام انتظار صحیحی نمی باشد، زیرا وام سایر افراد از محل این موجودی تامین شده است.
و- بنا به دستور مدیر عامل محترم سازمان و علی رغم اینکه موجودی افراد، مصروف پرداخت وام گردیده و لازم است از محل پرداخت اقساط، تسویه پس انداز صورت گیرد اقدامات لازم برای پرداخت تدریجی پس اندازهای همکاران در حال انجام است.
ز- همزمان با پرداخت حقوق اردیبهشت ماه فهرست دوم از همکاران، موجودی پس انداز خود را دریافت خواهند کرد و این روند ادامه خواهد یافت.