آتش‌ نشانی
به گزارش ایمن گستر تهران پویا ، همسایگان یک ساختمان سه طبقه ی مسکونی زمانی که متوجه ی شعله از داخل بالکن طبقه ی سوم شدند ضمن تماس با سامانه ی ۱۲۵ از داخل ساختمان نیز خارج شدند.
ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران نیز ساعت ۱۹ عصر دیروز زنگ ایستگاه ۱۵ را به صدا درآورد و نیروهای عملیات را به کوچه ی ۳۶ ام در ۱۵ متری سوم افسریه اعزام کرد.
مجتبی سمیعی فرمانده ی آتش نشانان حاضر در محل در این باره گفت: بالکن طبقه ی سوم از یک ساختمان سه طبقه به مساحت ۷۰ متر مربع به دلیل نامعلوم آتش گرفته و شعله ور بود.

در این حادثه شعله های آتش درحال سرایت به داخل واحد مسکونی بودکه آتش نشانان بی درنگ با به همراه بردن چند دستگاه خاموش کننده خود را به محل حادثه رساندند و با رعایت موارد ایمنی مشغول خاموش کردن آتش سوزی شدند.

نیروهای عملیات پس از خاموش کردن شعله های آتش و جلوگیری از سرایت آن به داخل خانه و ایمن سازی محل حادثه، با ارائه تذکرات ایمنی و تحویل واحد مسکونی به مالک، به عملیات خود پایان دادند.