اطفا
ساعت دو و ۲۱ دقیقه بامداد پنج شنبه حریق در یکی از ساختمان‌های دانشگاه گلستان در خیابان شهید بهشتی توسط شهروندان به آتش نشانی اعزام شد.

بلافاصله یک تیم به محل اعزام شد و در ادامه با توجه به گسترش آتش برای جلوگیری از سرایت به سایر نقاط، دو تیم کمکی دیگر هم به محل اعزام شدند.

آتش در سوله‌ای اتفاق افتاده بود که بخش اعظمی از آن تبدیل به آزمایشگاه شده و در قسمتی از آن هم کارگاه تولید ماسک راه اندازی شده بود.

با تلاش آتش نشانان، حریق به طور کامل مهار و اطفا شد.

طبق گفته سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان اتصالی سیم‌ها سبب حادثه شده است.

به تجهیزات کارگاه و آزمایشگاه مانند دستگاه تولید ماسک، مواد اولیه و لوازم موجود خسارت وارد شده است.