اطفا حریق
در نخستین حادثه ، آتش سوزی در کارخانه فروسیلیس سمنان به ستاد فرماندهی آتش نشانی گزارش و نیروهای عملیاتی دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ۲۰ نفر از نیروهای امدادی آتش نشانی سمنان به همراه سه دستگاه خودروی آتش نشانی و یک تانکر آبرسانی پشتیبان از فضای سبز در این عملیات حضور داشتند، گفت: این آتش سوزی در ساعت ۸:۴۰ دقیقه صبح مهار شد.

رئیس آتش نشانی سمنان از بروز حریق در شرکت تولید زغال در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و گفت: در پی این حادثه نیروهای عملیاتی دو ایستگاه آتش نشانی با پنج نیرو و دو خودروی عملیاتی آتش نشانی به محل حادثه در شهرک صنعتی سمنان اعزام شدند.

آتش سوزی به طور کامل مهار شد، کسی در این حوادث دچار آسیب جدی نشد.