چهل و هفتمین روز عملیات پاکسازی و ضد عفونی کردن معابر شهری و اماکن عمومی پایتخت توسط آتش نشانان تهران

آتش نشانی

آتش نشانی

آتش نشانی

آتش نشانی