اطفا
محمد هادی قانع صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی ده ماهه نخست امسال بالغ بر ٣ هزار و ۵٧١ مورد مأموریت امداد و نجات نیز در شهر شیراز توسط نیروهای آتش نشانی انجام شده است.
طی سال ٩٩ تاکنون بالغ بر ٢٣٠ هزار تماس با مرکز فوریت‌های آتش نشانی صورت گرفته است که بر اساس آخرین آمارها ٩٩ هزار تماس مربوط به مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

طی سال جاری و با توجه به آموزش‌هایی که در راستای کنترل مشکل گاز گرفتی به افراد ارائه شده است میزان قابل توجه‌ای گاز گرفتگی در فارس کاهش یافته و بر اساس آمار آتش نشانی امسال تنها ۵ مورد گاز گرفتگی در فارس گزارش شده و ٣ مورد فوتی نیز از این تعداد به ثبت رسیده است.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است مشکل امداد رسانی در بلوار مدرس برطرف شود و تعداد ایستگاه‌های موجود در سطح شهر شیراز افزایش یابد اکنون تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی در شیراز بالغ بر ٢٢ ایستگاه است و در حال خدمت رسانی به مردم اند.

وی ادامه داد: با توجه به بودجه‌ای که در سال ١۴٠٠ در نظر گرفته شده است مقرر شده تا میزان قابل توجه‌ای از تجهیزات موجود در آتش نشانی شیراز به روز رسانی و بهسازی شود البته نسبت به خرید ابزار آلات جدید نیز اقدام شده است.