به گزارش ایمن گستر تهران پوبا و به نقل از سازمان آتش نشانی ، به گفته امیر مهدیانی مدیر منطقه سه عملیات آتش نشانی، پس از برگزاری کلاس آموزش تئوری و عملی در خصوص نحوه استفاده صحیح از پمپ های آبکشی به پرسنل شهرداری منطقه ۴ توسط آتش نشانان منطقه سه عملیات، این پمپ ها تحویل شهرداری منطقه ۴ شد.

آتش نشانان

آتش نشانان

آتش نشانان