اطفا حریق
ساعت ۱۱:۰۱ دقیقه روز گذشته در پی تماس کارگران یک کارگاه کفاشی با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی این آتش سوزی، ستاد فرماندهی آتش نشانی بلافاصله و همزمان آتش نشانان ایستگاههای ۹۱، ۶۷ و ۴ و گروه امداد و نجات ۱ به همراه خودروهای پشتیبانی شامل نردبان ۳۲ متری و خودروی حامل دستگاه تنفسی این سازمان را به خیابان خیام جنوبی، کوچه حاج علی مراد، کوچه عطار روانه کرد.

یک کارگاه کفاشی در قسمت طبقه اول یک ساختمان دو طبقه به مساحت تقریبی ۱۲۰ مترمربع به علت نامعلومی طعمه آتش سوزی شد.

نیروهای آتش نشانی بلافاصله پس از قطع برق و گاز ساختمان و مجهز شدن به تجهیزات حفاظت فردی، در قالب دو گروه ویژه امداد و نجات و اطفا آتش سوزی مشغول عملیات شدند.

یک گروه از آتش نشانان با استفاده از لوله های آبدهی توانستند شعله های آتش دراین کارگاه را مهار و کاملا خاموش کنند و همزمان گروه دیگری از آتش نشانان نیز به جستجو در داخل طبقات ساختمان پرداختند که پس از بررسی تمامی قسمت ها مشخص شد که هیچ کس در این حادثه دچار آسیب و یا گرفتار نشده بود.

کارشناسان آتش نشانی این منطقه برای تشخیص علت بروز این آتش سوزی، به بررسی و تحقیق محل حادثه پرداختند