اعلام حریق
در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بروقوع آتش سوزی در یک چاپخانه ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه های دو، ۴۶ و گروه پشتیبانی را به همراه دستگاه تنفسی، به محل حادثه در خیابان انقلاب، نبش خیابان خاقانی اعزام کرد.

محل حادثه یک مغازه به مساحت ۲۰۰ متر مربع بود که حدود ۴۰ متر از آن طعمه شعله های آتش شده بود.

نیروهای عملیات به سرعت به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول با تجهیزات ایمنی کامل به همراه دو رشته لوله های آبدهی مشغول اطفا آتش سوزی شدند و گروه دیگر با تجهیزات کامل انفرادی به جست وجوی محبوسین احتمالی پرداختند که خوشبختانه محبوس شده ای یافت نشد.

با عملیات سریع و به موقع آتش نشانان شعله های اولیه آتش سوزی مهار و از سرایت آتش به قسمت انبار کاغذ جلوگیری شد.

نیروهای عملیات به سرعت شعله های آتش را در داخل تعمیرگاه مهار و کاملا خاموش کرده و از سرایت آن به واحد های مسکونی در طبقات بالای این تعمیرگاه جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت ولی خسارت مالی بر جای گذاشت.

علت این حادثه از سوی کارشناسان منطقه ۵ عملیات در دست بررسی است.