اطفا
در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده خروج دود وشعله از یک ساختمان مسکونی، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۱۷ را ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه روز گذشته به محل حادثه در کوی شمیران نو اعزام کرد.
با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد یک ساختمان مسکونی چهار طبقه ، از طبقه دوم دچار آتش سوزی شده و آتش و دود در حال سرایت به دیگر نقاط منزل بود.

آتش نشانان بلافاصله با رعایت نکات ایمنی و تقسیم شدن به دوگروه، با قطع برق و گاز ساختمان، همزمان با لوله کشی به داخل منزل، به جستجوی محبوسین از داخل ساختمان پرداختند که خوشبختانه کسی داخل ساختمان نبود و در کمترین زمان ممکن، شعله های آتش را خاموش و از سرایت آن به اطراف جلوگیری کردند.

با عملیات خوب آتش نشانان، شعله های آتش در کمترین زمان ممکن خاموش شده و از سرایت آن جلوگیری بعمل آمد.

آتش نشانان پس از لکه گیری کامل ، دودهای ناشی از این آتش سوزی را با استفاده از فن فشار مثبت به بیرون تخلیه کردند.
گفتنی است: علت وقوع این آتش سوزی توسط کارشناسان منطقه در دست بررسی است