اطفا
شهروندان در تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ از وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی دو طبقه در خیابان غیاثی، خیابان فشارکی خبر دادند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران پس از دریافت اطلاعات از سوی شهروندان، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۳ و ۹۹ و گروه امداد و نجات ۹ به همراه خودروهای پشتیبانی را به محل حادثه روانه کرد.

محل آتش سوزی یک ساختمان مسکونی دو طبقه قدیمی ساز بود که هنگام حضور آتش نشانان، از طبقه اول آن دود و شعله های آتش زیادی خارج میشد.

نیروهای عملیات به سرعت به دو گروه تقسیم و پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان مشغول عملیات شدند که گروه اول از آتش نشانان با استفاده از لوله های آبرسان آتش نشانی موفق شدند در کمترین زمان ممکن، خود را به کانون آتش در طبقه اول رسانده و در کمترین زمان، شعله های آتش را قبل از سرایت به طبقه دیگر ساختمان مهار کنند.

همزمان گروه دوم آتش نشانان با توجه با احتمال گرفتار شدن شخصی در ساختمان به جست و جودر هر دو طبقه پرداختند که خوشبختانه مشخص شد کسی در داخل ساختمان محبوس نشده است.

کارشناسان آتش نشانی منطقه علت وقوع این آتش سوزی را در دست بررسی قرار دادند.