اطفا حریق
صبح روز شنبه طی تماس شهروندان با مرکز ۱۲۵ آتش نشانی، حادثه آتش سوزی انبار بزرگ چوب تعاونی درودگران اطلاع رسانی شد و به محض دریافت گزارش حادثه در سامانه، پنج گروه از ایستگاه‌های یک، دو، سه، چهار و هفت در محل حادثه حضور یافتند.

با توجه به حضور به موقع آتش نشانان در محل، این آتش سوزی طی ۴۵ دقیقه مهار شد و از سرایت آتش به سایر مغازه‌ها و مناطق جلوگیری به عمل آمد.

کارشناسان در حال بررسی علت آتش سوزی و میزان خسارات هستند.

در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی ابتدا خونسردی خود را حفظ کنند و با پرهیز از تجمع در محل حادثه، موضوع را با سازمان آتش‌نشانی در میان بگذارند.