اطفا حریق مسکونی
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، در پی مشاهده آتش و دود از یک ملک خالی از سکنه در خیابان ملت، تقاطع چهارراه اکباتان و تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۱۲:۵۹ امروز بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاههای ۱ و ۳ را به همراه خودروهای پشتیبان به محل حادثه اعزام کرد.
سیدمصطفی جعفری، افسرآماده منطقه ۵ عملیات: محل حادثه یک خانه یک طبقه متروکه و خالی از سکنه به مساحت ۵۰۰ متر مربع بو دکه به علت نامعلوم طعمه شعله های آتش شده و در حال سوختن بود.
پس ازبررسی های اولیه معلوم شد در زمان بروز حادثه هیچ فردی درون این محل نبوده است که آتش نشانان بی درنگ با کشیدن چندین لوله آبدهی عملیات خود را برای مهار آتش آغاز کردند.

با توجه به دود و شعله ی فراوان آتش نشانان با تلاش بی وقفه آتش سوزی را مهار و خاموش کردند.

آتش نشانان پس از تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی و اطمینان از خاموش شدن کامل آتش سوزی ماموریت خود را پایان دادند

 

اطفا حریق مسکونی

اطفا حریق مسکونی