اطفا
ساعت ٠٨:١۵ دقیقه، یک مورد حادثه آتش سوزی در یک گازار در میدان رازی (گمرک سابق) ابتدای خیابان قلمستان به سامانه ١٢۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطلاع داده شد که بافاصله در پی آن سه ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو های پشتیبانی به محل اعزام شدند.

آتش نشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل رسیدند که در این ساعت از روز و با حجم تردد زمان بسیار مناسبی است. در محل مشاهده شد که در حاشیه یک گاراژ چندین باب مغازه که در زمینه خرید و فروش موتور سیکلت یا لوازم یدکی آن فعالیت میکردند دچار حریق شده است.

هر کدام از این مغازه ها حدودا از ١٠ تا ٢٠ متر بودند و کرکره برقی آن ها بسته بود. آتش نشانان همزمان با نفوذ به داخل مغازه ها به قسمت پشتی آن ها که در واقع انباری ١۵٠ متری و محوطه گاراژ بود نیز نفوذ کردند.

این انبار کمی ارتقاع داشت و مملو از قطعات یدکی بود. نشانه های ظاهری حریق و بررسی های اولیه حاکی از آن بود که آتش از انبار پشتی آغاز شده بود و به بخش هایی از مغازه ها سرایت کرده بود که آتش نشانان همزمان با عملیات حریق را اطفا کردند.

در حال حاضر شعله زنی اولیه انجام شده و خطر سرایت به اطراف وجود ندارد. نیرو ها در حال ایمن سازی محل هستند اما تراکم بسیار اجناس روند عملیات را با مشکلاتی مواجه می کند.

این حادثه تا کنون مورد مصدومیت و خسارت جانی نداشته است.