اطفا حریق
شهروندان روز گذشته با دیدن شعله های آتش که از داخل کارگاه تولیدی مبل به بیرون زبانه می کشید در تماس با سامانه ۱۲۵ این حادثه را اطلاع رسانی کردند و ستادفرماندهی سازمان آتش نشانی بعداز دریافت خبر این آتش سوزی ساعت ۱۶:۴۱ عصر روز گذشته بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۱۷، ۵۴، ۱۰۳ و گروه امداد و نجات ۱۰ را به همراه خاور دستگاه تنفسی ۷۱ و خاور کف ۲۳ رهسپار خیابان هنگام، خیابان دلواری کرد.

محل حادثه یک ساختمان سه طبقه بود که کارگاه مبل سازی در طبقه همکف آن قرار گرفته و دو طبقه بالاتر نیز کاربری مسکونی داشت.

در هنگامی که به محل حادثه رسیدیم شعله های آتش از داخل یک کارگاه تولید مبل به مساحت تقریبی ۶۰ متر مربع به بیرون زبانه می کشید و آتش به طبقه اول نیز سرایت کرده بود.

با توجه به تماس های اولیه و گزارش احتمال وجود فرد یا افراد محبوس شده در داخل این کارگاه، آتش نشانان همزمان با مهار این آتش سوزی، به جستجوی محبوسین احتمالی در داخل این کارگاه و طبقات این ساختمان پرداختند.

با توجه به وجود مقادیرزیادی مواد اشتعال زا، نیروهای آتش نشانی بلافاصله پس از قطع جریان برق با بکارگیری تجهیزات ویژه و لوله های آبرسانی، خود را به کانون آتش سوزی رساندند و مشغول مهار شعله های آتش شدند ودر مدت زمان کوتاهی، شعله های آتش را مهار و کاملاً خاموش کردند ونیز از سرایت آن به واحد های مسکونی در طبقات بالا و کارگاه های همجوار جلوگیری به عمل آوردند.

خوشبختانه در این حادثه فرد یا افرادی در داخل کارگاه محبوس نشده بودند و در این حادثه به هیچ یک از کارگران این کارگاه آسیب جانی نرسید.

علت بروز این حادثه هم اکنون از سوی کارشناسان آتش نشانی منطقه در دست بررسی است