کارگاه
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، محل حادثه یک گاراژ به مساحت تقریبی هزار متر مربع بود که داخل این گاراژ یک باب کارگاه تولید مبلمان و مصنوعات چوبی با سقف ایرانیتی و به مساحت تقریبی ۱۰۰متر مربع از قسمت کوچکی شعله ور شده بوده و زبانه های آتش در حال سرایت به کارگاههای همجوار خود بود.

نیروهای عملیات بی درنگ پس از قطع جریان اصلی برق و گاز کارگاه، با بکارگیری دستگاه های تنفسی و تجهیزات خاموش کننده از دو جهت به کانون آتش سوزی نزدیک شدند و عملیات مهار شعله های سرکش آتش را آغاز کردند.

نیروهای آتش نشانی با تلاش همه جانبه، این آتش سوزی را مهار و کاملاً خاموش کردند و از سرایت شعله های آتش به کارگاه های همجوار جلوگیری به عمل آوردند.

گفتنی است؛ علت بروز این آتش سوزی و نیز برآورد دقیق میزان خسارات وارده، در حال حاضر از سوی کارشناسان آتش نشانی منطقه چهار در دست بررسی است