اطفا
در پی تماس مکرر شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی برآتش سوزی در یک منزل مسکونی، بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت ۴:۲۰ دقیقه ، آتش نشانان ایستگاه ۸ و ۸۵ را به محل حادثه در خیابان طوس، نرسیده به جیحون، کوچه اسدی رهسپار کرد.

در هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه ۱۶ واحدی که در طبقه ی اول آن یکی از واحدها با مساحت تقریبی ۶۰ متر مربع دچار آتش سوزی شده و شعله های آتش نیز درحال سرایت به واحد های مسکونی مجاور بود.

آتش نشانان با قطع جریان برق و گاز محل حادثه، بلافاصله مشغول عملیات شدند و با کشیدن یک رشته لوله آبدهی به مقابله با آتش سوزی پرداختند و همزمان گروهی دیگر به جستجو در ساختمان به منظور یافتن محبوسین احتمالی پرداختند که با پیکر بی جان مردی حدود ۵۰ ساله روبه رو شدند.

مرد میانسال به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد و پس از انجام معاینات اولیه توسط آنها فوت وی تایید شد.