اطفا
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، ساعت ۱۳:۰۰ روز گذشته در پی تماس ساکنان محله خیابان آیت با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده دود فراوان از یک ساختمان مسکونی، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران نیروهای عملیات ایستگاه های۷۲، ۷۱، نجات۱۲ و خودروی تنفسی و تشک نجات را به محل حادثه اعزام کرد.

آتش سوزی در طبقه سوم یک ساختمان سه طبقه رخ داده و دود زیادی به بیرون از ساختمان زبانه می کشید که آتش نشانان به سرعت از پیشروی آتش سوزی به واحد های دیگر جلوگیری کردند.

نیروهای عملیات پس از رسیدن به محل حادثه به دو تیم عملیاتی تقسیم شدند و با اقدامی سریع پس از قطع برق و گاز ساختمان خود را به محل آتش سوزی رساندند و با مهار و خاموش کردن کامل آتش، از سرایت آن به طبقات دیگر جلوگیری کردند.

همزمان تیم دوم توانستند افراد محبوس شده در طبقات را که همگی افراد یک خانواده بودند را صحیح و سالم به پایین ساختمان منتقل کنند.

با توجه به حجم دود زیادی که واحد مسکونی فراگرفته بود، آتش نشانان با استفاده از فن های فشار مثبت، دود حاصل از آتش سوزی را خارج کرده و با ایمن سازی محل حادثه به ماموریت خود پایان دادند.

 

اطفا