اطفا حریق ساختمان

به گزارش ایمن گستر تهران پویا، ساعت ۱۷:۰۰ روزگذشته در پی تماس ساکنان مجتمع مسکونی در خیابان ستارخان، خیابان کوکب، کوچه ماه با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده دود فراوان در ساختمان مسکونی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران نیروهای عملیات ایستگاههای۱۰، ۱۱۲، نجات۱۸، نردبان ایستگاه۷۷ و خودروی تنفسی و تشک نجات را به محل حادثه اعزام کرد.

بابک نبی پور فرمانده آتش نشانان ایستگاه ۱۰ در این باره گفت:آتش سوزی در طبقه چهارم یک ساختمان ۵ طبقه رخ داده و دود زیادی به بیرون زبانه می کشید که آتش نشانان به سرعت از پیشروی آتش سوزی به واحد های دیگر جلوگیری کردند. نبی پور افزود: نیروهای عملیات پس از رسیدن به محل حادثه به دو تیم عملیاتی (مهار آتش سوزی و امداد و نجات) تقسیم شدند و با اقدامی سریع پس از قطع برق و گاز ساختمان خود را به محل آتش سوزی رساندند و با اطفا و خاموش کردن کامل آتش، از سرایت آن به طبقات دیگر جلوگیری کردند.

همزمان تیم دوم توانستند افراد محبوس شده در طبقات را که همگی افراد یک خانواده بودند صحیح و سالم به پایین ساختمان انتقال دادند.

با توجه به حجم دود زیادی که واحد مسکونی فراگرفته بود، آتش نشانان با استفاده از فن های فشار مثبت، دود حاصل از آتش سوزی را خارج کرده و با ایمن سازی محل حادثه به ماموریت خود پایان دادند

 

اطفا حریق ساختمان

اطفا حریق ساختمان