اطفا حریق
ساعت ۷:۴۱ دقیقه صبح شهروندان در تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ از وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی ۴ طبقه در شهر ری، ابن بابویه، خیابان شهید نبی پور، کوچه نعلبندی خبر دادند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران پس از دریافت اطلاعات از سوی شهروندان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۴ را به محل حادثه اعزام کرد.

از پنجره طبقه سوم یک ساختمان چهار طبقه مسکونی دود و شعله زیادی به بیرون زبانه می کشید که خوشبختانه بنا بر اطلاعات شهروندان و بررسی اولیه آتش نشانان، ساختمان پس از وقوع آتش سوزی از ساکنین به طور کامل تخلیه شده بود.

آتش نشانان با رعایت موارد ایمنی، پس از تجهیز خود به دستگاه تنفسی، با استفاده یک دستگاه خاموش کننده دستی، به سرعت شعله های آتش راکه از داخل آشپزخانه نمایان بود مهار کرده و از سرایت آن به دیگر نقاط منزل مسکونی جلوگیری کردند.

نیروهای عملیات پس از خاموش کردن شعله های آتش، اقدام به تخلیه دود توسط فن مکانیکی از داخل ساختمان کردند و پس از ایمن سازی کامل محل حادثه، پس از ارائه موارد ایمنی، محل را تحویل مالک ساختمان دادند.