اطفا حریق مسکونی

ساعت ۴:۳۴ دقیقه بامداد روز سه شنبه در تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از مشاهده دود از مغازه‌ای در بازار قزوین خبر دادند لذا بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های یک، سه و شش در مدت ۴ دقیقه در محل حضور یافتند.

با حضور آتش نشانان مشاهده شد که یک باب مغازه لباس فروشی طعمه حریق شده لذا بلافاصله نسبت به بریدن کرکره مغازه فوق، کنترل حریق، اطفای حریق، بازدید از مغازه‌های اطراف و جلوگیری از سرایت حرارت و شعله‌ها به مغازه‌های مجاور اقدام شد.

آتش نشانان با اطفا بموقع آتش سوزی از بروز خسارت سنگین در بازار سنتی قزوین جلوگیری کردند.

آتش نشانان برای جلوگیری از احتمال آتش سوزی مجدد تا صبح در محل حضور داشتند.

اسفندیاری دلیل بوجود آمدن آتش سوزی در این مغازه را ناشی از سیستم نا ایمن برق مغازه عنوان کرد.

متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر آتش‌نشانی قزوین مبنی بر عدم رعایت ایمنی در بازار قزوین، برخی مالکین نسبت به این موارد سهل انگارند و در صورت بروز آتش سوزی در قسمتی از بازار سنتی-با توجه به بافت قدیمی و سرپوشیده- خسارات بی شمار مالی و خدای نکرده جانی در پی خواهد داشت.