اطفا

پیرو تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در یک مغازه شارژ سیلندرهای گاز مایع و اکسیژن ستاد فرماندهی با توجه به حساسیت حادثه در ساعت ۹:۴۷ دقیقه ، ایستگاه های ۵، ۶۷ را به همراه خودرو های پشتیبانی از ایستگاه ۱ را به آدرس خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از میدان رازی اعزام کرد.

در زمان رسیدن آتش نشانان دود و شعله زیادی از این مغازه مشاهده میشد و هر لحظه به حجم آتش افزوده میشد.

آتش نشانان بی درنگ پس از ایمنی کامل فردی پس از قطع گاز و برق با استفاده از چندین لوله آب دهی به مقابله به آتش پرداختند و توانستند در کمترین زمان شعله های سر کش آتش را اطفا کنند.

آتش نشانان پس از تلاش بسیار سرانجام این آتش سوزی را تحت کنترل خود درآورده و از سرایت آن به واحد های مسکونی در طبقات فوقانی و همچنین اماکن مجاور جلوگیری کردند.

در این آتش سوزی ۲ نفر دچار مصدومیت شدند که تحویل عوامل اورژانس در محل شدند.
هنوز علت بروز این آتش سوزی روشن نشده و کارشناسان آتش نشانی تحقیقات خود را برای یافتن علت آن و نیز برآورد خسارات وارده آغاز کرده اند.