اطفا حریق تجاری

به گزارش ایمن گستر تهران پویا، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ در ساعت ۰۹:۵۹ صبح امروز مبنی بر آتش سوزی در یک باب مغازه لوازم یدکی خودرو واقع درخیابان امیر کبیر، بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی، نیروهای عملیات ایستگاههای ۱، ۳ و گروه امداد و نجات ۱ به همراه خودرو نردبان، تشک نجات وخودرو حامل دستگاه تنفسی را به محل حادثه اعزام کرد.
علی جبارزاده معاون منطقه ی پنج عملیات آتش نشانی تهران گفت: یک باب مغازه به مساحت ۳۰ متر مربع در طبقه هم کف پاساژی به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شد.

با توجه به این که آتش سوزی در قسمت نیم طبقه داخل این مغازه که بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی مقادیر زیادی جنس درآن قرار داده بودند، رخ داده بود، به همین خاطر دسترسی آتش نشانان به محل آتش سوزی بسیار سخت بود.

نیرو های عملیات پس از رسیدن به محل حادثه با در نظر گرفتن نکات ایمنی به دو گروه عملیاتی تقسیم شدند که گروه اول با لوله های آبدهی با اقدامی سریع به خاموش کردن آتش پرداختند و گروه دوم نیز از طبقه بالا به سرعت خود را به کانون آتش رساندند و با اطفا و خاموش کردن کامل آتش، از سرایت آن به سایر مغازه ها جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه محبوس شده ای نداشت ولی به هنگام وقوع آتش سوزی، صاحب مغازه بدون رعایت کردن اصول ایمنی به خاموش کردن آتش پرداخت که وی از قسمت دو دست دچار سوختگی سطحی شد.
مصدوم بی درنگ توسط آتش نشانان جهت درمان تحویل عوامل اورژانس شد.