اطفا حریق
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، ساعت ۱۰:۱۰ امروز در پی تماس اهالی خیابان علامه شمالی، نبش کوچه هجدهم مبنی برآتش سوزی یک مغازه سوپر مارکت با سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران نیروهای عملیات ایستگاه ۲۵ را به محل حادثه اعزام کرد.
مرتضی اینانلو فرمانده عملیات گفت: پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده شد یک مغازه سوپر مارکت و انبار اجناس آن در طبقه منفی یک دچار آتش سوزی شده و دود و شعله زیادی از آن به بیرون زبانه می کشید و آتش و دود در حال سرایت به مغازه های اطراف بود.

آتش نشانان بلافاصله با رعایت کامل موارد ایمنی، با استفاده از دستگاه های تنفسی و لوله های آبرسان آتش نشانی، پس از مهار وخاموش کردن کامل شعله های آتش، از سرایت آتش سوزی به مغازه های اطراف جلوگیری کردند.

با توجه به اینکه دود زیادی سوپر مارکت و مغازه های اطراف را در بر گرفته بود، آتش نشانان با استفاده از فن های فشار مثبت آتش نشانی اقدام به تخلیه دود و ایمن سازی محل حادثه کردند.

آتش نشانان با ارائه تذکرات ایمنی لازم به مالک به ماموریت خود پایان دادند.
علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی می باشد.

اطفا حریق