اطفا حریق
ساعت ۱۷ دقیقه بامداد ساکنان ساختمان ۱۵ طبقه ای درمحدوده سعادت آباد با مشاهده دود و آتش در داخل کانال کابل ها و سیم کشی ساختمان با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و تقاضای کمک کردند که ستاد فرماندهی آتش نشانی بی درنگ نیروهای آتش نشانی ایستگاه های ۱۲۴، ۱۲۷، ۵۵ و گروه امداد و نجات ۳ به همراه خودروهای حامل دستگاه های تنفسی و نردبان هیدرولیکی و نیز خودروی حمل تشک نجات را به محل حادثه رهسپار کرد.

در یک ساختمان ۱۵ طبقه که شامل ۴۸ واحد مسکونی است، ناگهان از قسمت کانال های کابل ها، سیم کشی برق، تلفن و آنتن(داکت تاسیسات این ساختمان) طعمه آتش سوزی شد به گونه ای که دود و شعله زیادی از آن خارج و وارد ساختمان می شد.

آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شدند که گروه اول اقدام به مهار و خاموش کردن آتش شدند و گروه دوم نیز برای یافتن ساکنان گرفتار به جستجوی در طبقات و واحدهای مسکونی مشغول شدند.

آتش نشانان همزمان با خاموش کردن آتش در داخل داکت و کانال های تاسیسات ساختمان و نیز جلوگیری از سرایت آن به داخل واحدهای مسکونی و راهروها، توانستند تعداد ۴۰ نفر از ساکنان که در میان دود و حرارت محبوس شده بودند را به بیرون از ساختمان انتقال دهند.

علت بروز این آتش سوزی از سوی کارشناسان آتش نشانی منطقه در حال بررسی است