اعلام حریق
شهروندان با شنیدن صدای انفجار و آتش سوزی در یک منزل مسکونی ۴ طبقه واقع در شهرری، بزرگراه کریمی، ابتدای کوچه مصطفی خمینی، بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و درخواست کمک کردند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه ۱۴، ۹۰، گروه امداد و نجات ۱۷ و خودروی نردبان ایستگاه ۱۴ را عازم محل حادثه کرد.

در یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه قسمت پشت بام ساختمان با کاربری انباری و مملو از لوازم گوناگون به همراه چندین دستگاه گاز سفری و سیلندر اکسیژن طعمه آتش سوزی شده و دود و شعله بسیار زیادی از فاصله دور به چشم می خورد.

نیروهای عملیات بلافاصله پس از مجهز شدن به دستگاه های تنفسی و قطع جریان برق و گاز منزل مسکونی به دو تیم عملیاتی تقسیم شدند که یک تیم اقدام به جستجوی محبوس شدگان کرده و تیم دیگر آتش نشانان با استفاده از یک رشته لوله آبدهی عملیات مهار شعله های آتش را آغاز کردند.

در این حادثه دو مرد ۳۳ و ۴۷ ساله در هنگام وقوع آتش سوزی در پشت بام حضور داشتند و در میان دود و شعله های آتش محبوس شده بودند و امکان خروج از ساختمان را نداشتند که توسط آتش نشانان و در همان لحظات اولیه این نفرات نجات یافته و به بیرون از ساختمان منتقل شدند.

آتش نشانان در هنگام عملیات مهار آتش سوزی با تعداد زیادی کپسول پیک نیکی گاز و سیلندر اکسیژن مواجه شدند که گاز داخل این سیلندر ها در حال تخلیه بود و شدت شعله های آتش را بیشتر و حجم آتش سوزی را گسترش داده بود.

آتش نشانان به سرعت توانستند با استفاده از سرلوله های آب، شعله های آتش را مهار کرده و پس از جلوگیری از سرایت آتش، سیلندر ها را به محل امنی انتقال دادند.

آتش نشانان پس از مهار شعله های آتش و تخلیه دود از داخل ساختمان با ارائه توصیه های ایمنی به ساکنین ساختمان ماموریت خود را پایان دادند.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران در حال بررسی است.