اطفا حریق
به گزارش ایمن گستر تهران پویا، شهروندان با مشاهده آتش سوزی در یک منزل مسکونی در صالح آباد غربی، خیابان کلهر با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و از وقوع این حادثه خبر دادند که ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۳۵، ۸۲ و گروه امداد و نجات ۶ را به محل حادثه رهسپار کرد.

طبقه دوم یک ساختمان سه طبقه از قسمت بالکن در مجاورت انبار طعمه آتش سوزی شده وکاملا شعله ور بود که شعله های آتش به سرعت در حال سرایت به انبار مجاور و طبقه فوقانی بود.

خوشبختانه ساکنین ساختمان با مشاهده آتش و متصاعد شدن دود از داخل ساختمان، قبل از رسیدن آتش نشانان از ساختمان خارج شده و در محل امنی قرار گرفته بودند.

آتش نشانان با رعایت موارد ایمنی وتجهیز خود به دستگاه تنفسی پس از اطمینان از قطع جریان برق و گاز وارد ساختمان شدند و با استفاده از یک رشته لوله آبدهی آتش نشانی توانستند به سرعت شعله های آتش را مهار و خاموش کنند.

نیروهای عملیات پس از مهار کامل شعله های آتش اقدام به تخلیه دود از داخل ساختمان کرده وپس از ارائه موارد ایمنی به ساکنین عملیات خود را پایان دادند.