اطفا حریق تجاری

به گزارش ایمن گستر تهران پویا، ساعت ۲:۴۷دقیقه بامداد در پی تماس نگهبانان بازار آهنگران با سامانه ۱۲۵ مبنی بر اعلام آتش سوزی در بازار بزرگ تهران، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات و گروه امداد و نجات یک را به همراه خودروهای پشتیبانی به محل حادثه در بازار بزرگ تهران، ابتدای بازار آهنگران اعزام کرد.
امیر هاتفی مدیر منطقه ۵ در این باره گفت: در هنگام رسیدن به محل حادثه مشاهده شد ۳ مغازه با کاربری آجیل و خشکبار و فروشگاه پوشاک در چندین قسمت به طور کامل شعله ور شده و دود زیادی از آن به بیرون زبانه می کشید.

با توجه به وسعت آتش سوزی و احتمال وجود محبوسین در داخل مغازه ها، آتش نشانان بی درنگ پس از قطع جریان برق و گاز با استفاده از دستگاه تنفسی و چندین رشته لوله آب رسانی وارد محل آتش سوزی شدند و مشغول مهار شعله های سرکش شدند و گروهی دیگر اقدام به برشکاری سقف شیروانی برای دسترسی بهتر به شعله های آتش شدند.

آتش نشانان موفق شدند در کوتاه ترین زمان ممکن، شعله های سرکش آتش را قبل از سرایت به انبار ها و پاساژ های مجاور، مهار و خاموش کنند و گروهی دیگر از آتش نشانان برای جست و جوی محبوسین احتمالی وارد عمل شدند که خوشبختانه قبل از رسیدن نیروها، نگهبانان محل حادثه را ترک کرده بودند.

پس از بررسی های بیشتر معلوم شد، متاسفانه کسبه نکات ایمنی را جدی نگرفته و در داخل را هرو ها و و محل های بلا استفاده مقدار زیادی از وسایل و اجناس خود را انبار کرده بودند.

کارشناسان علت یابی آتش نشانی در حال بررسی این حادثه هستند.

 

اطفا حریق تجاری

اطفا حریق تجاری