اطفا
ساعت ۱۴:۴۰ یک مورد حادثه آتش سوزی در یک کارگاه صنعتی واقع در جاده خاوران – سه راه سیمان- محله زمان آباد به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران اعلام شد.

آتش نشانان سریعاً از سه ایستگاه به همراه تانکر آب و خودروی تجهیزات تنفسی اعزام شدند.

محل آتش سوزی کارخانه‌ای به وسعت هزار متر بود که در زمینه نخ و گونی پلاستیکی فعالیت داشت.

۴۰۰ متر از این سوله مسقف و ۶۰۰ متر روباز بود. قسمت روباز محل نگهداری اجناس تولید شده بود.

زمانی که آتش نشانان به محل رسیدند مشاهده کردند تمام این کارخانه (هم مسقف و هم روباز) کاملاً شعله ور است و آتش همه جا را فراگرفته است. همچنین بخشی از دیوارها و سقف‌های سوله اصلی در اثر آتش سوزی تخریب شده و در حال ریزش است.

عملیات اطفا حریق از چند طرف آغاز شد و آتش نشانان به کانون اصلی آتش دست یافتند و موفق شدند آتش را خاموش کنند.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی و مصدومیت نداشت اما خسارت مالی بسیاری را برجای گذاشت.