اطفا حریق

این حادثه ساعت ۱۵ و ۴۳ دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

در این حادثه طبقه دوم دچار حریق شده و نیروهای امداد و نجات از ایستگاه‌های ۶ و ۱۸ به محل حادثه اعزام شدند.

با بیان اینکه با سرعت عمل نیروهای آتش نشانی آتش سوزی در سالن این منزل مسکونی اطفا و از گسترش آن به دیگر اتاق‌ها و طبقه اول جلوگیری شد.

علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

به همه شهروندان توصیه می‌شود که نسبت به نگهداری کپسول آتش نشانی در منزل توجه داشته باشند ضمن اینکه روش استفاده از آن را نیز بدانند