اطفا
ساعت ۱۳:۲۵ ظهر امروز یک مورد حادثه آتش سوزی در یک بارانداز بزرگ کالا واقع در مشیریه، خیابان شیرودی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران اعلام شد.

آتش نشانان سریعاً از ۴ ایستگاه به همراه خودروهای پشتیبانی شامل آب و کف به محل اعزام شدند.

آتش نشانان ظرف مدت ۳ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند که این بارانداز بیش از ۵۰ هزار متر وسعت دارد.

حدود ده‌ها هزار لاستیک در این بارانداز در فاصله کمی از هم چیده شده بود.

آتش سوزی در مشیریه/بارانداز قدیمی طعمه حریق شد

اغلب لاستیک‌ها نو بودند و آتش سوزی در مساحتی به وسعت ۷۰۰ متر رخ داده بود که در پی این آتش سوزی دود بسیار غلیظی به هوا برخاسته بود.

به دلیل اینکه لاستیک‌ها تنگاتنگ و چسبیده به هم چیده شده بودند نگرانی از سرایت آتش به محل‌های دیگر هم وجود داشت اما خوشبختانه آتش نشانان توانستند آتش را تحت کنترل درآورند.

هم اکنون آتش خاموش شده و آتش نشانان در حال لکه گیری هستند.