تجاری دیپلمات
در پی بروز آتش سوزی در مجتمع تجاری دیپلمات توسط شهروندان به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ نیروهای عملیات ایستگاه ۴۰، ۱۱۸ و ۴۶ را به همراه خودروی حامل دستگاه تنفسی ساعت ۰۰:۲۰ بامداد به محل حادثه در خیابان انقلاب، نرسیده به انقلاب اعزام کرد.

با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه، دودی بسیار غلیظی به قسمت بیرون مرکز خرید زبانه می کشید.

آتش نشانان به سرعت به سه گروه تقسیم شدند و با تجهیز خود به دستگاه های تنفسی وارد مرکز تجاری شدند و پس از قطع برق و گاز به جستجوی محبوسین احتمالی پرداختند.

نیروهای عملیات با کشیدن سه رشته لوله آبدهی، به کانون آتش سوزی در در طبقه منفی یک و قسمت آشپزخانه با سقف کاذب و چوبی نزدیک شدند و آتش سوزی را مهار و به طور کامل پس از لکه گیری خاموش کردند.

با توجه به رخداد این آتش سوزی در ساعات اولیه بامداد، هیچ یک از کارکنان و شهروندان در این مرکز تجاری، حضور نداشتند و آتش نشانان با مهار آتش سوزی و تخلیه دود با تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی ماموریت خود را پایان دادند.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان منطقه پنج در دست بررسی می باشد