اطفا حریق
این حادثه در ساعت ۲۱:۴۱ دقیقه جمعه شب در منطقه پردیس بلوار گلدیس رخ داد و نیروهای عملیاتی در پی تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان، به محل حادثه در منطقه اعزام شدند.

واحد مسکونی در طبقه چهارم مجتمع ۱۸ واحدی دچار حریق و دود غلیظی در مجتمع منتشر شد.

آتش نشانان با تجهیز خود به دستگاه تنفسی ساکنان مجتمع را تخلیه کردند و پس از ایمن سازی محل با با استفاده از لوله‌های آبرسان شعله‌های حریق را مهار و از سرایت حریق به دیگر واحدهای مسکونی جلوگیری کردند.

خوشبختانه این حادثه آسیب جانی نداشت و کارشناسان در محل حادثه در حال بررسی علت حریق هستند.