اطفا
در حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در منطقه کانتکس شهر کارون چهار نفر مصدوم شدند.

هر چهار مصدوم با کد پایگاه سینا به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند.

یک مرد ۳۲ ساله، زن ۳۱ ساله و دو کودک یک و دو ساله در این حادثه دچار سوختگی شدند.