اطفا حریق
ساعت ۲۲:۲۱ دقیقه شب گذشته شهروندان پس از برقراری تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی آتش سوزی یک آرایشگاه زنانه در خیابان نازی آباد، ده متری سودی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۸۲، ۹۵ و گروه امداد ونجات ۶ را به محل حادثه اعزام کرد.

طبقه همکف یک ساختمان ۴طبقه با کاربری سالن آرایشگاه زنانه به مساحت ۴۰ متر مربع به علت نامعلوم دچار آتش سوزی شده و ساختمان مملو از دود بود که خوشبختانه ساکنین با مشاهده دود و شعله های آتش موضوع را به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اعلام کرده و محل حادثه را ترک کرده بودند.

خوشبختانه با توجه به نبود افراد محبوس شده در ساختمان، آتش نشانان پس از مجهز شدن به دستگاه تنفسی با رعایت موارد ایمنی اقدام به قطع جریان برق و گاز ساختمان کرده و با استفاده از یک دستگاه خاموش کننده دستی به سرعت شعله های آتش را خاموش کردند.

نیروهای عملیات با استفاده از فن مکانیکی، دود موجود در محل آتش سوزی را تخلیه کرده و پس از ایمن سازی محل حادثه و ارائه موارد ایمنی به مالک مغازه به عملیات خود پایان دادند.