اطفا
حادثه آتش‌سوزی صبح امروز، ۲۴ دی به آتش‌نشانان اطلاع داده شد که ۳۵ تن از آتش‌نشان به همراه ۱۰دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه واقع در بازار رشت، راسته زرگران، پشت پاساژ پردیس اعزام شدند.

خوشبختانه با توجه به اطلاع به موقع شهروندان و حضور آتش‌نشانان مستقر در ایستگاه بازار مانع از گسترش و پیشروی آتش شد.

مصدومین جهت انجام مراحل درمان به عوامل اورژانس سپرده شدند.

خوشبختانه با عکس العمل به موقع آتش‌نشانان این آتش‌سوزی گسترشی نداشت و با اقدام سریع آتش نشانان از پیشروی آن جلوگیری شد.

علت حادثه در کارگاه طلاسازی، بی احتیاطی و استفاده از بنزین در کنار بخاری روشن بوده است.